ÇOCUK VE ADÖLESEN DÖNEM VE EGZERSİZ

*Spora katılım yaşamın her döneminde önemlidir.

*Özellikle çocuk, ergen erişkinler için bedensel , ruhsal ve sosyal gelişim açısından önemli bir faaliyettir.

*Psikolojik ve sosyolojik açıdan , çocukluk dönemindeki sporun, çocuğun bedensel özelliklerini ve ruhsal yapısını güçlendirir.

*Kendine olan güvenini artırır, kurallara uymayı ve başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğretecektir.

AKTİVİTE TÜRLERİ

*AEOROBİK AKTİVİTELER

*KAS GÜÇLENDİRME

*KEMİK GÜÇLENDİRME

AEOROBİK AKTİVİTELER;

*Gençler ritmik olarak büyük kas gruplarını hareket ettirir. Atlama ,sıçrama, koşma, dans , ip atlama gibi…

*Çocuklar bu aktiviteleri kısa patlamalar şeklinde yaptıklarından aeorobik aktivite kapsamı dışını da çıkabilirler.

KAS GÜÇLENDİRME:

*Halat çekme yarışı, oyun alanı ekipmanları ile oynama ve ağaç tırmanma gibi planlanmış ve bir oyunun parçası olarak düzenlenmelidir.

KEMİK GÜÇLENDİRME:

*Koşu, ip atlama, basketbol, tenis, sek sek kemik güçlendirme faaliyetlerine örnek olabilir.

SIKLIK VE SÜRESİ:

*Günde 60 dakika veya daha fazla fiziksel aktivite yaplıdırlar.

*Bu aktiviteler orta ya da şiddetli yoğunluktaki aeorobik egzersizler olmalı ve haftada en az 3 gün şiddetli yoğunluktaki aktiviteler  seçilmelidir.

*Haftada 3 gün kas güçlendirici , 3 gün de  kemik güçlendirici egzersizler olmalıdır.

                                                                                        Doç. Dr. Haluk Saçaklı

                                                            Kaliteli Yaşam Uzmanı