EGZERSİZ VE DEPRESYON

*Düzenli olarak yapılan aerobik egzersizin öz güvende artış, olumsuz düşüncelerden uzaklaşma , uykuda düzelme ve stres uyum sağlama , depresyon riskini azaltma  gibi ruhsal etkilerinden söz edilmektedir.

*Yeni bir araştırmaya  göre düşük düzeydeki fiziksel egzersizin bile kadınlar arasında depresyonu ve depresif belirtileri azaltığı saptanmıştır.

                                                                   Doç. Dr. Haluk Saçaklı

                                                                   Kaliteli Yaşam Uzmanı