REKREASYONEL AKTİVİTELER.

SPOR NEDİR?

*Sistem – program – organizasyon-rekor kelimelerinin baş harfinden oluşan , insanın bedeni ve zihinsel yeteneklerini bir bütün olarak dengeli ve sağlıklı bir şekilde geliştirmek amacıyla  yarışma tarzında yapılan etkinliklerdir.

REKREASYONEL AKTİVİTELER.

*Serbest zaman ; dıştan gelen zorlanmalara bağlı kalmadan bireysel kontrolün sağlandığı , bireylerin özgür seçtikleri ve belirli kurallara bağlı olmadan eğlenme , hoşnutluk ve mutluluk duygusu uyandıran aktiviteler olarak tanımlanabilir.

*2010 verilerine göre  dünya üzerinde 18 yaş ve üstü yetişkinlerin  %23 ‘ ünde (erkeklerin  20 ‘ si , kadınların %27’si ) fizikselaktivite azlığı belirlenmiştir.

* Fiziksel aktivite azlığı , dünya mortalite sıralamasında( küresel ölümlerin % 6’sı ) dördüncü risk faktörü olarak tespit edilmiştir.

*Ayrıca , fiziksel yetersizliğin ; göğüs ve kolon kanserlerinin %27’sinin, diyabetin yaklaşık % 21-25’inin ve iskemik kalp hastalığı yükünüm yaklaşık %30 ‘unun ana nedenleri olduğu tahmin edilmektedir.

                                                                                        Doç. Dr. Haluk Saçaklı

                                                                                         Kaliteli Yaşam Uzmanı