YAŞLILIK VE EGZERSİZ

*Yaşlılık, tüm organ sistemlerinde yapısal ve fonksiyonel değişiklikler ve bunun sonucu olarak da başlıca aeorobik kapasite , kas kitlesi ve kas gücünde azalma ile karakterizedir.

*Yaşlı bireylerin iskelet kasları daha küçük ve daha güçsüzdür.

*Yetmişli yaşlarla  beraber , iskelet kasının enine kesitinin alanı % 25-30 oranında azalmıştır.

*Bu güç kaybı yılda %1-2 artışla devam eder.

*Yaşlanmanın vücut kütlesindeki azalma da dahil olmak üzere vücut bölümündeki birçok değişiklik  ile ilişkisi vardır.

* Vücut kütlesindeki azalma başlıca kas kitlesindeki azalmayla  oluşur.

*Kas kitlesinde meydana gelen yaşlanmayla bu kayıp “ sarkoponi” olarak adlandırılır.

*Sarkopeni ile bazal metabolizma hızındaki , kas gücünde ve kas aktivite seviyelerinde düşüşler meydana gelir.

*Bunun sonucu olarak ileri yaşlarda  düşmeler ve bunu takip eden ciddi yararlanmalar yaygındır.

*Yaşlanmayla ilgili kas hacmi ve enine kesit alanındaki kasın fibrillerindeki azalma , fibrillerdeki atrofiye bağlıdır.

*İlgili kaslardaki fibril kaybının geri dönüşümsüz olduğu bildirilmektedir

*Kas atrofisi tipik olarak yaşla ilişkilidir, ancak kişiden kişiye ve kastan kasa farklılıklar gösterir.

*Atrofi daha çok alt eksremitelerde oluşur.

*Kuvvetlendirme egzersizlerinin , yaşlılarda fiber sayısına  ve fiber çapındaki artışa neden olduğu gösterilmiştir.

* değişik kas gruplarında değişik sonuçlar elde edilmesine rağmen, 50-70 yaş arasında kas kuvvetinin %30- 50 oranında azaldığı saptanmıştır.

*Üstelik aktif kişilerdeki kayıp , aktif olmayanlara göre daha düşük olarak gözlenmiştir.

*Yapılan çalışmalarda dirençli egzersizlerin , çok ileri yaşlılarda bile kas kuvveti ve yürüme hızında  artış, denge, spontan aktivite düzeyleri , günlük yaşam aktiviteleri ve merdiven çıkma yeteneğinde gelişmeye etkili olduğu saptanmıştır.

*Kas güçsüzlüğü ve sonucunda denge ve posturel kontrol egzersizlerden oluşan bir  antrenmanın, tek başına posturel  kontrol egzersizlerine  göre dengeyi sağlamada daha etkili olduğu gösterilmiştir.

*Egzersiz aynı zamanda , yaşlılarda kan basıncını düznler.

*Yaşlı diyabetik hastalar için orta şiddette düzenli bir aeorobik egzersiz genellikle yeterli olabilir.

*Beraberinde kuvvetlendirme egzersizleri uygulanması ile elde edilen yarar daha da artar.

* Statik germe egzersizleri ile eklem hareket açıklığında  artış olduğu görülmüştür.

*Yaşlanma ile  konnektif doku elastikiyetini kaybeder ve eklem hareket açıklığı azalır.

*İleri yaşlarda sık görülen osteoartrit ve romatoid eklem ağrıları yoğun olabilmektedir.

*Bu hastalıklardaki eklem ağrısının azaltılması, eklem fonksiyonlarının ve hareket açıklığının korunmasında egzersizlerin rolü çok önemlidir.

*Yaşlılarda depresyon ve depresif septomlar da yaygındır.

*Egzersiz ve fiziksel aktivite artışının defresif septomları  ve anksiyeteyi , hatta depresyon gelişim riskini azaltığı bildirilmiştir.

* bazı yaşlılar egzersiz programlarını kardiopulmoner bir stres getirip getirmeyeceğinden endişe  duyarlar.

*Aksine orta şiddetindeki aeorobik egzersizler ve direnç çalışmaları bu tip rahatsızlıklara olumlu yönde katkı sağlarlar.

*Yaşlıların sağlıkları için haftada en az 150 dakika , orta yoğunlukta  ya da haftada 75 dakika kuvvetli şiddette ya da orta şiddette yoğunlukta egzersiz yapması önerilmektedir.

                                                                                         Doç. Dr. Haluk Saçaklı

                                                                                         Kaliteli Yaşam Uzmanı